چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - 
1 2
 
ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسيدن ماه محرم را خدمت بقیه الله اررواحنا له الفدا ءو کلیه شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم.
منو اصلی
 
 

عنوان شغل : کارگزین

تعریف:

این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدی می باشند .

نمونه وظایف و مسئولیتها:

- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها؛

- تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه؛

- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه تعاون؛

- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی؛

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر؛

- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر؛

- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم ؛

- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف؛

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات ؛

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل؛

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری ؛

- تهیه گزارشات لازم .

 

معرفی پرسنل شاغل در کارگزینی

منصوره شهرزاد پور

کارگزین

مهناز زارعی

کارگزین

صدیقه کشاورز

متصدی امور دفتری و بایگانی

ثریا شمس

کارگزین

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.