پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
آغاز ماه رسول خدا ،ماه شادی آل الله ، شعبان المعظم مبارک
منو اصلی
 
 

 

H index Google Scholar  ليست 132 اعضاي هيات علمي دانشكده دندانپزشكي

رديف 

رتبه

نام و نام خانوادگی

تصویر اساتید محترم

كارنامه پژوهشي 

1

استاد

دكتر سعيد عسگري

cv

2

استاد

دكتر محمد جعفر اقبال

cv

3

دانشیار

دکتر آرش خجسته

cv

4

استاد

دكتر حسين بهنيا

cv

5

دانشيار

دكتر مهدي كد خدا زاده

cv

6

دانشيار

دكتر اميد ديانت

cv

7

دانشيار

دكتر حامد مرتضوي

cv

8

استاد

دكتر حسن ترابزاده

cv

9

استاد

دکتر آزیتا تهرانچی

cv

10

استاد

دكتر قاسم انصاري

cv

11

استاد

دکتر شاهین کسرایی

cv

12

استاد

دكتر مريم بهاروند

cv

13

دانشيار

دكتر معصومه مهدي پور

cv

14

استاد

دكتر امير قاسمي

cv

15

دانشيار

دكتر محمد جعفريان

cv

16

استاد

دكتر اردشير لفظي

cv

17

دانشیار

دكتر رضا تبريزي

cv

18

دانشيار

دكتر سورنا وهبي

cv

19

استاد

دكتر بهزاد هوشمند

cv

20

دانشيار

دكتر رضا عميد

cv

21

استاديار

دكتر علي لطفي

cv

22

استاد

دكتر محمد اثني عشري

cv

23

استاد

دكتر محمد علی مزینی

cv

24

استاد

دكتر جميله بيگم طاهري

cv

25

استاد

دکتر مهتاب نوری

cv

26

استاد

دكتر لادن اسلاميان

cv

27

دانشيار

دكتر مهين بخشي

cv

28

دانشيار

دكتر آرزو ابن احمدي

cv

29

استاد

دكتر مسعود سيفي

cv

30

دانشيار

دكتر فاطمه مشهدي عباس

cv

31

دانشيار

دكتر نسيم تقوي

cv

32

دانشيار

دكتر فهيمه سادات طباطبايي

cv

33

استاديار

دكتر مهشيد نامداري

cv

34

استاديار

دكتر مجيد كاظم

cv

35

دانشيار

دكتر فريدون پوردانش

cv

36

دانشيار

دكتر مريم ترشابي

cv

37

استاد

دكتر زهره آهنگري

cv

38

استاد

دكتر زهرا جابري انصاري

cv

39

استاديار

دكتر سميه عظيمي

cv

40

استاد

دكتر هنگامه اشراف

cv

41

استاد

دكتر مريم معزي زاده

cv

42

دانشيار

دكتر محمد حسين خشنويسان

cv

43

استاد

دكتر مسعود فلاحی نژاد

cv

44

دانشيار

دكتر صديقه بختياري

cv

45

دانشيار

دكتر محسن دالبند 

cv

46

دانشيار

دكتر سولماز وليزاده

cv

47

استاديار

دکتر سید مصطفی فاطمی

cv

48

استاد

دكتر معصومه مسلمي

cv

49

دانشيار

دكتر ماندانا ناصري

cv

50

دانشيار

دكتر هادي قاسمي

cv

51

دانشيار

دكتر عبدالحميد ظفرمند

cv

52

دانشيار

دكتر مينا بي ريا

cv

53

استاديار

دكتر ساعده عطار باشي مقدم

 

cv

54

استاد

دكتر مينو مهشيد

cv

55

دانشيار

دكتر حسن علي شفيعي

cv

56

دانشيار

دكتر مهستي سحابي

cv

57

استاديار

دكتر فاضله عطار باشي مقدم

cv

58

دانشيار

دكتر بهشته ملك افضلي

cv

59

استاديار

دكتر سولماز اسكندريون

cv

60

دانشيار

دكتر الهه وحيد دستجردي

cv

61

استاديار

دكتر هانيه نوجه دهيان

cv

62

استاديار

دکترسید مسعود مجاهدی

cv

63

دانشيار

دكتر حسن مهاجراني

cv

64

مربي

دكتر محمد مهدي اقدسي

cv

65

دانشيار

دكتر مهكامه مشفقي

cv

66

دانشيار

دكتر ياسر صافي

cv

67

دانشيار

دكتر يزدان شنتايي

cv

68

استاد

دكتر ابوالفضل صبوري

cv

69

دانشيار

دكتر فهيمه اخلاقي

cv

70

استاديار

دكتر زهرا قرباني

cv

71

استاديار

دكتر پيام پيمان پور

 

cv

72

استاديار

دكتر وقارالدين اخوان زنجاني

cv

73

دانشيار

دكتر سيما نيك نشان 

cv

74

استاديار

دكتر حميد رضا خليقي

cv

75

دانشيار

دكتر فاطمه رستمخاني

cv

76

استاديار

دكتر محمد بهناز

cv

77

استاديار

دكتر مهران شكري

 

cv

78

استاديار

دكتر اعظم وليان

 

cv

79

استاديار

دكتر شيلا اماميه

cv

80

استاديار

دكتر سودابه سرگلزائي

cv

81

استاديار

دكتر سوده طهماسبي

cv

82

استاديار

دكتر نفيسه شاملو

cv

83

استاديار

دکتر الهه بیابانکی

cv

84

استاديار

دكتر علی بقالیان

 

cv

85

استاديار

دكتر زينب عزيزي

cv

86

استاديار

دكتر فرهاد طباطبايي

cv

87

استاديار

دكتر يگانه معماري

cv

88

استاديار

دكتر فهيمه كوشكي

 

cv

89

استاديار

دكتر سارا توكلي زاده

 

cv

90

استاديار

دكتر كاظم دالايي

cv

91

استاديار

دكتر زهرا واثق

cv

92

استاديار

دكتر مجيد صداقت منفرد

cv

93

استاديار

دكتر مريم مهاجرفر

 

cv

94

استاديار

دكتر شيوا شجاعيان

 

cv

95

استاديار

دكتر امير فياض

cv

96

استاديار

دكتر رحاب قويزي

cv

97

دانشيار

دكتر منصور ميمندي

cv

98

استاديار

دكتر عليرضا هادي

cv

99

استاديار

دكتر محمد فراهاني

cv

100

استاديار

دكتر سپيده رحيميان

 

cv

101

استاديار

دكتر نازنين زرگر

cv

102

استاديار

دكتر ناصر خاكي

cv

103

استاديار

دكتر سعيد حاجي زاده

 

cv

104

استاديار

دکتر بهاره شمس

 

cv

105

استاديار

دكتر فاطمه ملااسداله

cv

106

دانشيار

دكتر محمد رضا طالبي 

cv

107

مربي

دكتر احمد نجفي

cv

108

مربي

دكتر محمد رضا نخستين

 

cv

109

مربي

دكتر هومن زرعكاني

cv

110

استاديار

دكتر مريم عبده تبريزي

cv

111

استاديار

دكتر ابوالقاسم محمدي

cv

112

استاديار

دكتر فرهود معصومي

cv

113

استاديار

دكتر وفا مشير آبادي

 

cv

114

استاديار

دكتر فاطمه لطيفي

 

cv

115

استاد

دكتر سید محمد رضا صفوی

cv

116

دانشيار

دكتر مجيد برگ ريزان

cv

117

دانشيار

دكتر اصغر عبادي فر

cv

118

استاديار

دکتر محمد پویان جدیدفر

 

cv

119

استاديار

دکتر سوده جعفری 

cv

120

دانشيار

دکتر زهره طبیب زاده نوری

 

cv

121

استاديار

دکتر زینب رضایی

 

cv

122

استاديار

دکتر نرگس پناهنده

cv

123

استاديار

دکتر رضا افتخار آشتیانی

 

cv

124

دانشيار

دکتر کاوه سیدان

 

cv

125

استاديار

دکتر حسین میر محمد صادقی

cv

126

استاديار

دکتر سمیه رحمانی

cv

127

استاديار

دکتر فهیمه عنبری

cv

128

استاديار

دکتر یاسمن رضوانی   

cv

129

استاديار

دکتر محدثه آذرسینا 

cv

130

استاديار

دکتر فرنوش تقوی

 

cv

131

استاديار

دکتر نسرین کشاورز ولیان

 

cv

 


 

 

 

اخبار همایش هاپیوندهای مهماخبار علمیدسترسی سریع

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي...
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نيامدي
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام...
دوباره صبح، ظهر، غروب شد نيامدي
اللهم عجل لوليک الفرج

پیوندها

 

تابلوی اعلانات

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.