سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.(حضرت محمد (ص))
منو اصلی
صفحه اصلي > کتابخانه > درباره کتابخانه > رسالت، اهداف و وظایف کتابخانه 
 
 

رسالت، اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

ماموریت کتابخانه:

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

اصول ارزشی ماموریت:

 • ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان
 • نوآوری:کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خالق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطالعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطالعاتی به اشتراک میگذارند.

هدف و وظایف کتابخانه های دانشگاه:

کتابخانه های دانشگاه و کتابداران متخصص آن پیوسته در تلاشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر این اساس ، نخستین فعالیت فکری شورای تخصصی کتابخانه مرکزی تدوین اساسنامه ای است که هدفها و رسالت کتابخانه های دانشگاه در آغاز آن و با رویکرد کاربردی ارائه شد. شکل گیری و تدوین این اساسنامه متکی به مطالعات نظری فراوان در زمینه رسالت دانشگاهها و توجه به جایگاه کتابخانه به منزله مرکز دانش و معرفت و نیز چگونگی تحقق هدفها است.

 • پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها
 • مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای دانشگاه
 • همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی
 • فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشگاه
 • تلاش و نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی متخصص در کلیه کتابخانه های دانشگاه
 • نظارت و هماهنگی در تهیه منابع اطلاعاتی برای کتابخانه های دانشگاه
 • تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه
 • مشارکت فعال در امور پژوهشی دانشگاه
 • ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطالعاتی، مدیرت اطلاعات، مهارتهای اطلاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم
 • آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه استانداردسازی کتابخانه های دانشگاه در زمینه های فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
 • نظارت بر شرایط فیزیکی و نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه

خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف:

 • بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط های منظم با گروههای آموزشی دانشگاه
 • تالش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان
 • برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی ضمن خدمت کتابداران متخصص
 • تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه
 • تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانهها
 • مرور و بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهرهگیری از منابع و امکانات کتابخانه
 • آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار )کتابداران دانشگاه( با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه
 • سفارش،خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه
 • برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی،پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال
 • ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی- آموزشی تابعه دانشگاه
 • گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای
 • گسترش کمی و کیفی پایگاههای الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی
 • تامین و تهیه نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویرایش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
 • وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانههای دانشگاه

 دانلود فایل pdf

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.