کارشناس سمعی و بصری: آقای امیر سعید حصیرچیان 

کارشناس سمعی و بصری: آقای حامد اسفندیاری  

شرح وظایف:

 1. تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی با همکاری سایر واحدها در صورت نیاز
 2. ایجاد آرشیو مناسب از مصاحبه‌ها، گزارش مراسم مختلف و سایر فعالیت‌ها و زمینه سازی استفاده مناسب از آنها
 3. ساخت فایلهای صوتی و تصویری و نماهنگهای مورد نیاز برای مراسم و برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی
 4. پیگیری و نظارت بر تهیه فیلمهای تبلیغاتی برون سپاری شده
 5. مشاوره به دیگر بخشها و واحدهای جهاددانشگاهی در موارد ذیربط
 6. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 7.  دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 8. جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمارمورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت های آموزش سمعی و بصری
 9. شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاه های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری و پدیده های تازه
 10. در اختیار گذاشتن امکانات سمعی و بصری از جمله ویدئو و پروژکتور، اسلاید و فیلم های آموزشی، جهت اساتید
 11. تنظیم و کنترل دستگاه های سمعی و بصری در هنگام استفاده از آن ها
 12. نظارت بر انجام تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آن ها
 13. نظارت بر تجهیز و نصب بلندگوو سیم کشی های مربوط به پخش صدا در قسمت های مختلف دانشکده
 14. بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصری
 15. راهنمایی و دادن آموزش های لازم به کارکنان تحت سرپرستی
 16. ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه
 17. ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان
 18. پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
 19. انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

 

 

فایل‌ها