گروه آموزشی : پاتولوژی فک و صورت

سال تأسیس گروه : 1348

محل استقرار گروه : طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه : دکتر فاطمه مشهدی عباس

سرپرست تخصصی: دکتر ساعده عطارباشی مقدم

معاون آموزشی گروه : دکتر نفیسه شاملو 

معاون پژوهشی گروه : دکتر نفیسه شاملو

نماینده EDO : دکتر ساناز غلامی

 

اعضای هیئت علمی :

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
فاطمه مشهدی عباس متخصص پاتولوژی فک و صورت استاد 1401 1380/09/07 1380 cv
ساعده عطار باشی مقدم متخصص پاتولوژی فک و صورت دانشیار 1397 1386/09/01 1386 cv
نفیسه شاملو محمودی متخصص پاتولوژی فک و صورت دانشیار 1400 1388/10/28 1388 cv
ساناز غلامی طوقچی متخصص پاتولوژی فک وصورت استادیار - 1399/11/1 1399 cv
مریم محمد علیزاده چافجیری متخصص پاتولوژی فک وصورت استادیار - 1402/11/17 1402 cv

 

اعضای هیئت علمی باز نشسته گروه :

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی مرتبه علمی سال بازنشستگی پست الکترونیکی
1 زنده یاد استپان الکسانیان پاتولوژی فک و صورت متخصص استاد 1380  
2 سیروس اعتصام یزدانی پاتولوژی فک و صورت متخصص استاد 1371  
3 محمد مشرف پاتولوژی فک و صورت متخصص دانشیار 1388  
4 علی لطفی پاتولوژی فک و صورت متخصص استادیار 1394  
5 سودابه سرگلزایی پاتولوژی فک و صورت متخصص استادیار 1398  
6 نسیم تقوی قاسمیان پاتولوژی فک و صورت متخصص دانشیار 1399  

 

 رشته /مقطع های ارائه شده توسط گروه آموزشی :

 

نام رشته تاریخ اخذ مجوز تاریخ اولین پذیرش دانشجو کوریکولوم آموزشی خلاصه کوریکولوم آموزشی برنامه آموزشی دوره برنامه آموزشی ترم جای دانشجویان

دکترای عمومی پاتولوژی فک و صورت

  1346          

تخصصی پاتولوژی فک و صورت

  1371          

 

 

         معرفی پاتولوژی فک و صورت

         توانمندی های گروه 

        تاریخچه تاسیس گروه

       تقویم آموزشی گروه نیمسال اول 403-1402:

       تقویم درسی تشخیصی 2

       تشخیصی 3 

       تقویم درسی تشخیصی 4

       تقویم درسی تشخیصی 5

       تقویم درسی پاتوعملی1

       تقویم درسی پاتوعملی2

       تقویم درسی بافت 

      برنامه هفتگی اساتید

        افتخارات گروه

        تفاهم نامه ها و قراردادهای علمی - آموزشی با سایر مؤسسات علمی 

       نحوه ارتباط با گروه:          

        تلفن :    22403075   (داخلی 261)

      محل استقرار:

       طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب