يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.(حضرت محمد (ص))
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 16932
 بازدید امروز : 1710
 کل بازدید : 14081061
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 3.94
صفحه اصلي > کتابخانه > ONLINE DENTAL JOURNALS 
 
 

این صفحه تنها شامل لیست مجلاتی است که امکان دسترسی آنلاین به آنها موجود است.

بدیهی است با مراجعه حضوری به کتابخانه، مجموعه کاملتری را در اختیار خواهید داشت

 

مجلات داخلی (رایگان)

  

          ·            مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

          ·            مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

          ·            مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

          ·            مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

          ·            مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس (شیراز)

          ·            مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان

          ·            مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي

 

 

          ·            Dental Research Journal

          ·            Iranian Endodontic Journal

          ·            Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

          ·            Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects

          ·            Journal of Periodontology & Implant Dentistry

  

مجلات خارجی

Access (American Dental Hygienist Association)

2001- Present via Ebsco

 

Acta Odontologica Scandinavica

1998 – Present (with a 12 Months delay) Via Ebsco

 

Advances in Dental Research

1987 – Present via Ebsco

 

Advances in Medical & Dental Sciences

2008-2008 via Ebsco

 

American Journal of Esthetic Dentistry

2011-present via Ebsco

 

American Journal of Orthodontics

1948-1986 via Science Direct

 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

1986- Present via Science Direct and 2007-Present via ClinicalKey

 

American Journal of Orthodontics and Oral Surgery

1938-1947 via Science Direct

 

Annals & Essences of Dentistry

2010- Present via Ebsco

 

Annals of Maxillofacial Surgery

2011- Present via Ebsco

 

The Angle Orthodontist

1931- Present via Open Access

 

Archives of Dental Science

2011 via Ebsco

 

Archives of Oral Biology

1959- Present via Science Direct and 2007-Present via Clinical Key

 

Archives of Orofacial Sciences

2006 – Present via Open Access

 

 

Atlas of  the Oral and Maxillofacial Surgery: Clinics of North America
 
2007-present via Clinical Key
 

 

Australasian Dental Practice

2007-2011 via Ebsco

 

Australian Dental Journal

1996 – Present via Wiley and 2004-present (with a 12 Months delay) via Ebsco

 

Australian Endodontic Journal

1998 – Present via Wiley and 2006-present (with a 12 Months delay) via Ebsco

 

Biological Therapies in Dentistry

2004 – 2011 via Ebsco

 

Biomaterials

1980-present via Sciencedirect and 2007-present via Clinical Key

 

BMC Oral Health

2001 – Present via Ebsco

 

Brazilian Dental Journal

2002 – Present via Open Access

 

Brazilian Journal of Oral Sciences

2002 – Present via Open Access

 

Brazilian Oral Research

2004 – Present via Open Access

 

British Dental Journal

2000-present (with a 12 Months delay) Via Ebsco

 

British Dental Nurses Journal

2008 – Present via Ebsco

 

British Journal of Oral Surgery

1963 – 1983 via Science Direct

 

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

1984 – Present via Science Direct

 

The Bulletin of Tokyo Dental College

1999- Present via Open Access

 

Canadian Journal of Dental Hygiene

2008 – Present via Ebsco

 

Canadian Journal of Restorative Dentistry & Prosthodontics (CJRDP)

2011 via Ebsco

 

Case Report in Dentistry

2011 – Present via Open Access

 

CDS Review

2007 – Present via Ebsco

 

China Journal of Oral & Maxillofacial Surgery

2008 – 2010 via Ebsco

 

Cleft Palate-Craniofacial Journal

2004 - Present (with a 6 Month delay) via Ebsco

 

Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry

2009 – Present via Open Access

 

Clinical Implant Dentistry and Related Research

1999 – Present via Wiley and 2001 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Clinical Oral Implant Research

1996 – Present via Wiley and 1998 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Clinical Oral Investigations

2000 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Columbia Dental Review

2008 – Present via Ebsco

 

Community Dentistry and Oral Epidemiology

1996 – Present via Wiley and 1973 to present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Compendium of Continuing Education in Dentistry

2007 – Present via Ebsco

 

Contemporary Clinical Dentistry

2010 – Present via Open Access

 

CRANIO: The Journal of Craniomandibular Practice

2005 – Present via Ebsco

 

Critical Reviews in Oral Biology & Medicine

1919 – Present via Ebsco

 

Cumhuriyet Dental Journal

2008 – Present via Open Access

 

Dental Abstracts

2005 – Present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

 Dental Clinics North America

2007-present via Clinical Key

 

 

Dental Economics

2007 – Present via Ebsco

 

Dental Equipment & Materials

2003 – 2006 via Ebsco

 

Dental Follicle

2006 – Present via Open Access

 

Dental Hypotheses

2010 – Present via Ebsco

 

Dental Implantology Update

2007 – Present via Ebsco

 

Dental Materials

1985 – Present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Dental Materials Journal

1982 – Present via Open Access

 

Dental & Medical Problems

2002 – Present via Open Access

 

Dental Nursing

2008 – Present via Ebsco

 

Dental Practice Management

2003 – Present via Ebsco

 

Dental Practice Report

2004 – 2007 via Ebsco

 

Dental Press Journal of Orthodontics

2008 – Present via Ebsco

 

Dental Traumatology

1996 – Present via Wiley and 2000- present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Dentomaxillofacial Radiology

2008- present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Eastern Mediterranean Health Journal 

1995 - Present via Open access

 

e-Journal of Dentistry

2011 – Present via Open Access

 

Electronic Journal of Endodontics Rosario

2008 – Present via Ebsco

 

Electronic Journal of University Malaya

1994 – Present via Open Access

 

Endodontic Practice Today

2008 – Present via Ebsco

 

Endodontic Topics

2002 – Present via Wiley and 2003 – 2008 via Ebsco

 

European Archives of Paediatric Dentistry

2008 – Present via Ebsco

 

European Journal of Dental Education

1997 – Present via Wiley and 2003-present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

European Journal of Dentistry

2007 – Present via Open Access

 

European Journal of Esthetic Dentistry

2006 – Present via Ebsco

 

European Journal of Oral Implantology

2008 – Present via Ebsco

 

European Journal of Oral Sciences

1996 – Present via Wiley and 1970- present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

European Journal of Orthodontics

1997 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

European Journal of Paediatric Dentistry

2000 - Present via Open Access 

 

Evidence - Based Dentistry

2000 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Gerodontology

1996 – Present via Wiley and 1982 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Guident

2011 – Present via Ebsco

 

Head and Face Medicine

2006 - Present via Open Access

 

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

2000 – Present via Open Access

 

Hellenic Orthodontic Review

1998 – Present via Open Access

 

Imaging Science in Dentistry 

1997-Present Via Open Access

 

Indian Journal of Comprehensive Dental Care (IJCDC)

2011 – Present via Ebsco

 

Indian Journal of Dental Advancement

2009 – Present via Open Access

 

Indian Journal of Dental Education

2010 – Present via Ebsco

 

Indian Journal of Dental Sciences

2009 – Present via Open Access

 

Indian Journal of Stomatology

2010 – Present via Open Access

 

International Dental Journal

1997 – Present via Wiley

 

International Dental & Medical Disorders

2008 – Present via Open Access

 

International Dental Research

2011 – Present via Ebsco

 

International Endodontic Journal

1996 – Present via Wiley and 1967-present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

International Journal of Clinical Dental Science

2010 – Present via Open Access

 

International Journal of Clinical Dentistry

2010 – Present via Ebsco

 

International Journal of Clinical Implant Dentistry

2009 – Present via Ebsco

 

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry

2009 – Present via Ebsco

 

International Journal of Contemporary Dentistry

2010 – Present via Open Access

 

International Journal of Dental Clinics

2009 – Present via Open Access

 

International Journal of Dental Hygiene

2003 – Present via Wiley and 2003 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

International Journal of Dentistry

2009 – Present via Ebsco

 

International Journal of Oral Implantology & Clinical Research

2010 – Present via Ebsco

 

International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (JOMI)

1986 – Present via Ebsco

 

International Journal of Oral and Maxillofacial Pathology

2010 – Present via Open Access

 

International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

1986 – Present via Science Direct

 

International Journal of Oral Science

2009 – Present via Open Access

 

International Journal of Oral Surgery

1972 – 1985 via Science Direct

 

International Journal of Orofacial Myology

2006 – Present via Ebsco

 

International Journal of  Orthodontia

1915 – 1918 via Science Direct

 

International Journal of Orthodontia and Dentistry for Children

1933-1935 via Science Direct

 

International Journal of Orthodontia and Oral Surgery

1919 – 1921 via Science Direct

 

International Journal of Orthodontia and Oral Surgery

1936 – 1937 via Science Direct

 

International Journal of Orthodontia, Oral Surgery and Radiography

1922 – 1932 via Science Direct

 

International Journal of Paediatric Dentistry

1996 – Present via Wiley and 1998 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry

1981 – Present via Ebsco

 

International Journal of Prosthodontic Dentistry

2010 – Present via Open Access

 

International Journal of Prosthodontics

1988 – Present via Ebsco

 

International Journal of Ultrasound & Applied Technologies in Perioperative Care

2010 via Ebsco

 

Internet Journal of Dental Science

2004 – Present via Open Access

 

ISRN Dentistry (International Scholarly Research Network)

2011 – Present via Ebsco

 

Japanese Dental Science Review

2008 – Present via Science Direct

 

Journal of Adhesive Dentistry

1999 – Present via Ebsco

 

Journal of Advanced Dental Research

 2010-2011 via Ebsco

 

Journal of Advanced Prosthodontics

2009 - Present via Open Access

 

Journal of American Ceramic Society 

1996-Present Via Wiley

 

Journal of Applied Oral Science

 2003 - Present via Open Access

 

Journal of the British Endodontic Society

1967 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of California Dental Association

1998 - Present via Open Access

 

Journal of the California Dental Hygienists Association

 2004 – Present via Ebsco

 

Journal of Canadian Dental Association

1998-2009 via Open Access

 

Journal of Clinical and Experimental Dentistry

2009 - Present via Open Access

 

Journal of Clinical Pediatric Dentistry

2007 via Ebsco

 

Journal of Clinical Periodontology

1996 – Present via Wiley and 1974 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Conservative Dentistry

2008– Present via Ebsco

 

Journal of Craniofacial Surgery

1990-Present Via Ovidshttp://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.15.1b/ovidweb.cgi?&S=FBDDFPCHPGDDGKBKNCKKODJCCCFNAA00&Browse=Toc+Children%7cYES%7cS.sh.22.25.26.30%7c1%7c60

 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery

1987- Present via Science Direct

 

Journal of Dental Biomechanics

2010 - Present via Open Access

 

Journal of Dental Hygiene

2001 – Present via Ebsco

 

Journal of Dental Implants

2011 - Present via Ebsco

 

Journal of Dental Research

1919 – Present via Ebsco

 

 Journal of Dental Sciences

2009 - Present via Open Access

 

Journal of Dental Sciences and Research

2010 - Present via Open Access

 

Journal of Dentistry

1972 – Present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Journal of Dentistry for Children

 

 2004 – Present via Ebsco

 

Journal of Endodontics

1975 - Present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Journal of Esthetic and Restorative Dentistry

1996 - Present via Wiley and 2001- Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Evidence Based Dental Practice

2001 - Present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Journal of Forensic Dental Sciences

2009 – Present via Open Access

 

Journal of Forensic Sciences

 2006 - Present via Wiley

 

Journal of Indian Academy of Oral Medicine & Radiology

2009 – Present via Ebsco

 

Journal of Indian Prosthodontic Society

2005 – Present via Ebsco

 

Journal of the Indian Society of Pedodontics & Preventive Dentistry

2005 – Present via Open Access

 

Journal of Indian Society of Periodontology

 2008 - Present via Open Access

 

Journal of Interdisciplinary Dentistry

 2011 - Present via Ebsco

 

Journal of International Dental & Medical Research

2008 – Present via Open Access

 

Journal of International Oral Health

2010 – Present via Ebsco

 

Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry

2011-Present via Ebsco

 

Journal of the Irish Dental Association

 2007- Present via Ebsco

 

Journal of Lingual Orthodontics

1999 -2003 via Ebsco

 

Journal of Maxillofacial Surgery

1973-1986 via Science Direct

 

Journal of Oral Health Research

 2011-present via Ebsco

 

The Journal of Oral Implantology

2004 - Present (with a 6 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Oral Laser Applications

2001 – 2010 via Ebsco

 

Journal of Oral & Maxillofacial Pathology

2007- Present via Open Access

 

Journal of Oral & Maxillofacial Research

2010 - Present via Open Access

 

Journal of oral & Maxillofacial Surgery

1982- Present via Science Direct

 

Journal of Oral Microbiology

2009 - Present via Open Access

 

Journal of Oral Pathology and Medicine

1996- Present via Wiley and 1972 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Oral Rehabilitation

1996-present via Wiley and 1974 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Oral Science

 1998-present via Open Access

 

Journal of Orofacial Orthopedics

2008 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Orofacial Pain

1993 – Present via Ebsco

 

Journal of Orofacial Sciences

 2009-present via Open Access

 

Journal of Orthodontics

2003 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Pediatric Dental Care

2007 - Present via Ebsco

 

Journal of Periodontal and implant Science

2009-present via Open Access

 

Journal of Periodontal Research

1996-present via Wiley and 1966 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Prosthetic Dentistry

1951-present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Journal of Prosthodontic Research

2009-present via Science Direct

 

Journal of Prosthodontics

1996-present via wiley and 2004 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of Public Health Dentistry

1996-present via Wiley and 2003 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Journal of the Tennessee Dental Association

2008 – Present via Ebsco

 

Journal of Veterinary Dentistry

2001 – 2009 via Ebsco

 

 Journal of the World Federation of Orthodontitis

2007-present via Clinical Key

 

King Saud University of Dental Sciences

2011-present via Science Direct

 

Korean Journal of Orthodontics

 2010- Present via Ebsco

 

 Laser in Medical Science

1997-Present Via Springer(Free)

 

Malaysian Dental Journal

2007-Present via Open Access

 

 Medicina Oral Pathologia Oral Y Cirugia Bucal

 2004-Present Via Open Access

 

 

Medicina Oral

1999 – Present via Ebsco

 

MICRO: The International Journal of Microdentistry

2009-present via Ebsco

 

Molecular Oral Microbiology

1996-present via Wiley and 1986-present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

New York State Dental Journal

2004-present via Open Access

 

New Zealand Dental Journal

2009-present via Ebsco

 

NYSDA NEWS

2007 – Present via Ebsco

 

Odontology

2003 - Present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Oklahoma Dental Association Journal

2007 – Present via Ebsco

 

Ontario Dentist

2006 - Present (with a 9 Month delay) via Ebsco

 

Open Dentistry Journal

2007 – Present via Open Access

 

Open Journal of Stomatology

2011-present via Open Access

 

Oral & Craniofacial Tissue Engineering

2011-present via Ebsco

 

Oral Diseases

1996-present via Wiley and 2003 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Oral Health & Preventive Dentistry

2003 – Present via Ebsco

 

Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America

2007 - Present via Clinical key

 

Oral & Maxillofacial Pathology Journal

2010-present via Open Access

 

Oral Microbiology and Immunology

 Currently Known as:  Molecular Oral Microbiology

 

Oral Oncology

1998-present via Science DirectOral Oncology Supplement

 

2005-2009 via Science Direct

 

Oral Surgery

2008-present via Wiley and 2008-present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology (OOO)

1948-1994 via Science Direct

 

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology (OOOE)

1998-2011 via Science Direct

 

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology

2012 – Present via Science Direct

 

Orthodontic Products

2007- Present via Ebsco

 

Orthodontic Waves

2006-present via Science Direct

 

Orthodontics & Craniofacial Research

2000-present via Wiley and 2003-present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

ORTHODONTICS: The Art & Practice of Dentofacial Enhancement

2008-present via Ebsco

 

Pakistan Oral & Dental Journal

2009-present via Open Access

 

Pediatric Dental Journal

2004-present via Open Access

 

Pediatric Dentistry

2004- Present via Ebsco

 

Penn Dental Journal

2008 – Present via Ebsco

 

PERIO (Periodontal Practice Today)

2004 -2008 via Ebsco

 

Periodontology 2000

1996-present via Wiley and 2000 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Perspective in Oral Sciences

2009-present via Open Access

 

Quintessence International

1978 – Present via Ebsco

 

Quintessence of Dental Technology (QDT)

1992 – Present via Ebsco

 

RDH

2003 – Present via Ebsco

 

SAAD Digest

2007 – Present via Ebsco

 

The Saudi Dental Journal

1989-present via Open Access

 

Scandinavian Journal of Dental Research

                        Currently Known as:  European Journal of Oral Sciences

 

Seminars in Orthodontics

1998-present via Science Direct and 2007-present via Clinical Key

 

Smile Dental Journal

2006-present via Open Access

 

Southern African Journal of Epidemiology & Infection

2006-present via Open Access

 

Special Care in Dentistry

1996-present via Wiley and 2008 - present (with a 12 Month delay) via Ebsco

 

Streamdent

2010-present via Open Access

 

Subconsciously Speaking

1990 – Present via Ebsco

 

Tweed Profile

2007-present via Ebsco

 

Virtual Journal of Orthodontics

2008 – Present via Ebsco

 

West China Journal of Stomatology

2011-present via Ebsco

 

World Journal of Dentistry

2010-present via Ebsco

 

World Journal of Orthodontics

2008- Present via Ebsco

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.