لیست اخبار صفحه :1
برگزاری هشتمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 19 الی 20 مهرماه 1402

برگزاری هشتمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 19 الی 20 مهرماه 1402

هشتمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات (Hospital Build & Facility Management) در تاریخ 19 الی 20 مهرماه 1402 به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سلامت و پیشگامان ساخت بیمارستان و با امتیاز آموزشی در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب