گروه آموزشی: آموزشکده پروتز

تاریخچه گروه : 1346

رئیس آموزشکده : دکتر مریم ربانی 

محل استقرار گروه : نیم طبقه چهارم دانشکده دندانپزشکی

 

اعضای هیئت علمی:

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
مریم ربانی  متخصص پروتزهای دندانی استادیار - 1401/08/07 1401 cv

 

اعضای هیئت علمی باز نشسته گروه:

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی مرتبه علمی سال بازنشستگی پست الکترونیکی
1 محمدحکمت یزدی - دکترای حرفه ای مربی 1388  
2 مسعود سجاد پور پروتزهای دندانی متخصص استادیار 1389  

 

 رشته /مقطع های ارائه شده توسط گروه آموزشی:

 

نام رشته تاریخ اخذ مجوز تاریخ اولین پذیرش دانشجو برنامه آموزشی دوره

کارشناسی پیوسته

رشته ساخت پروتزهای دندانی

1388 1388  

کارشناسی ناپیوسته

رشته ساخت پروتزهای دندانی

1388 1388  

 

 

  معرفی آموزشکده پروتز

 ارتباط با گروه:

شماره داخلی: 213

تلفن مستقیم:  22174250 

محل استقرار گروه: 

نیم طبقه چهارم دانشکده دندانپزشکی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب