معاونت دانشجویی و فرهنگی

لیست اخبار صفحه :1
عید بزرگ غدیرخم
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

عید بزرگ غدیرخم

به مناسبت عید بزرگ غدیر پیاده روی از درب دانشکده دندانپزشکی تا مزار شهدای گمنام دانشگاه با حضور اعضای خانواده دندانپزشکی برگزار گردید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب