لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه میکروسکوپ و بزرگنمایی برای اولین بار در کشور برای دانشجویان عمومی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری کارگاه میکروسکوپ و بزرگنمایی برای اولین بار در کشور برای دانشجویان عمومی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

کارگاه میکروسکوپ و بزرگنمایی برای اولین بار در کشور برای دانشجویان عمومی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی روز شنبه 23 دی ماه برگزار شد.

نشست صمیمانه هیات رییسه دانشکده با اعضای گروه اندودنتیکس در بخش اندو دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.
نشست صمیمانه هیات رییسه دانشکده با اعضای گروه اندودنتیکس

نشست صمیمانه هیات رییسه دانشکده با اعضای گروه اندودنتیکس در بخش اندو دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

در این نشست که روز دوشنبه ۵ تیرماه سالجاری برگزار شد، اعضا در خصوص مسائل و موضوعات مربوط به بخش اندو و مسائل دانشکده به مشورت و همفکری پرداختند.

گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده در هفدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه به عنوان گروه آموزشی برتر در طرح ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه انتخاب شد
تقدیر از برگزیدگان جشنواره آموزشی دانشگاه

گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده در هفدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه به عنوان گروه آموزشی برتر در طرح ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه انتخاب شد

گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده در هفدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه به عنوان گروه آموزشی برتر در طرح ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه انتخاب شد.

برگزاری مجموعه کارگاه های  دانشجویی  مهارت افزایی اندودانتیکس در دانشکده دندانپزشکی

برگزاری مجموعه کارگاه های دانشجویی مهارت افزایی اندودانتیکس در دانشکده دندانپزشکی

در راستای همکاری و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط معاونت درمان و معاونت آموزشی دندانپزشکی و به همت اساتید گروه اندودانتیکس مجموعه کارگاه های مهارت افزایی دانشجویان طی 22 جلسه کارگاهی درخصوص درمان های اندودانتیکس با تمرکز بر مدیریت خطاهای احتمالی حین کار توسط دکتر شنتیائی عضو هیئت علمی دانشکده در حال برگزاری است .

    ×

    اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    تنظیمات قالب