امور مربوط به دانشجویان ترم 1 تا 5 دندانپزشکی:

خانم لیلی افرازه

شرح وظایف:‌ امور جاری دندانپزشکی پردیس و دانشکده (‌مقطع علوم پایه و ترم 5)، مدیر سیستم سما

راه ارتباطی :     amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

                              02122173753

 

امور مربوط به دانشجویان ترم 6 تا 12 دندانپزشکی:

خانم ام البنین اسلامی

شرح وظایف:‌ امور جاری دندانپزشکی (‌مقطع بالینی) - فارغ التحصیلی دانشکده 

راه ارتباطی :     amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

                              02122173753

 

مقطع کارشناسی:

خانم مینا خدایی

شرح وظایف:‌ امور جاری دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ساخت پروتزهای دندانی

راه ارتباطی :     amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

                              02122173753

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب