مراحل درخواست وام تحصیلی برای اولین بار

  • مراجعه به سامانه اسکان و تهیه فرم تعهد محضری و ارائه به دفتر اسناد رسمی همراه با ضامن معتبر

  •  مراجعه به سایت دانشگاه     sbmu.ac.ir

  • دسترسی ها

  • پرتال تسهیلات دانشجویی

  • نام کاربری : شماره دانشجویی       رمز عبور: کد ملی

  • ثبت اطلاعات خواسته شده در تعهد محضری توسط دانشجو

  • درخواست وام

  • گرفتن پرینت از فرم پر شده

  • امضاء دانشجو، تایید آموزش و تحویل به امور دانشجویی

 

 برای دربافت اطلاعاتی در مورد قوانین صندوق، آیین نامه پرداخت تسهیلات، دستورالعمل بازپرداخت، فرم ها، مشاهده وضعیت بدهی، پرداخت اینترنتی اقساط، صدور تسویه حساب الکترونیکی کلیک نمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب