قابل توجه کلیه دانشجویان رشته های دندانپزشکی و پروتزهای دندانی جهت انتخاب واحد

از روز شنبه 18/06/1402  الی سه­ شنبه 21/06/1402 به سیستم آموزشی هم آوا به آدرس اینترنتی www.medical.sbmu.ac.ir)) مراجعه نمایند.

 

زمان شروع ترم: شنبه 01/07/1402

زمان حذف و اضافه از روز یکشنبه 16/07/1402 الی سه شنبه 18/07/1402

زمان حذف اضطراری چهارشنبه 15 /09/1402

 

                                                                   اداره آموزش      08/06/1402

                                                                                                                   

قابل توجه دانشجویان جدید الورود 1402 رشته های دندانپزشکی و پروتزهای دندانی انتخاب واحد این دسته از دانشجویان توسط اداره آموزش انجام می شود و زمان شروع ترم متعاقبا اعلام می گردد. 

 

کد دروس ارائه شده در نیمسال اول 1402-1403
رشته ساخت پروتزهای دندانی رشته دندانپزشکی
ترم 1 پیوسته ترم 1
ترم 2 ناپیوسته ترم 2
ترم 3 پیوسته ترم 3
ترم 4 ناپیوسته ترم 4
ترم 5 پیوسته ترم 5
ترم 7 پیوسته ترم 6
  ترم 7
  ترم 8
  ترم 9
  ترم 10
  ترم 11
  ترم 12

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب