مسئول حراست دانشکده

آقای رضا باشعف

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه سوم

دفتر حراست دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

شماره  تماس مستقیم ؛ 22423252

نمابر؛ 22423253

شماره داخلی ؛ 317

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب