چشم انداز، ماموریت و اهداف:

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی

و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی تشکیل شده است.

این کمیته تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

یکی از مهمترین رسالت های کمیته تحقیقات دانشجویی کمک به دانشجویان در مسیر پژوهش و حمایت و هدایت آن هاست.

واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی با این هدف شکل گرفته و سعی دارد از تمام ظرفیت های ممکن برای توسعه و تقویت مهارت های تحقیقاتی دانش جویان بهره برداری نماید.

اهداف اصلی کمیته شامل موارد زیر می باشد:

ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

 

شرح وظایف هر یک از اعضا

سرپرست: مدیریت کلی کمیته و اعضا، تعیین وظایف اعضا، دریافت گزارش عملکرد ماهانه کمیته از دبیر و سایر اعضا، برنامه ریزی فعالیت های کمیته، مدیریت فضای مجازی کمیته، هماهنگی با معاونت پژوهشی، هماهنگی برگزاری برنامه های کمیته

دبیر: نظارت بر سایر مسئولین و اجرای برنامه های کمیته، انجام امور اداری و نامه نگاری ها، ارتباط نزدیک با مسئولین دانشکده، ارائه گزارش از عملکرد کمیته، شرکت در جلسات کمیته دانشکده و دانشگاه

مسئول اجرایی: برقراری ارتباط و هماهنگی با مدرسین کارگاه ها، هماهنگی مدرس، محل برگزاری، زمان بندی کارگاه، نظارت بر نحوه اجرای کارگاه ها

مسئول IT: تهیه پوستر کارگاه ها، فراخوان ها و نشست ها، تهیه لیست، مشخصات و سرتیفیکیت شرکت کنندگان در کارگاه ها، عکس برداری و فیلم برداری از فعالیت های کمیته، راهنمایی دانشجویان در زمینه نرم افزاری و تکنولوژی

مسئول آموزشی: تهیه مطالب آموزشی برای فضای مجازی، ثبت فیلم و مطالب آموزشی کارگاه ها و انتشار آن، راهنمایی دانشجویان در زمینه آموزشی

مسئول پژوهشی: راهنمایی دانشجویان در نگارش و سابمیت مقالات، ارائه موضوعات پژوهشی جدید، مدیریت ثبت و داوری طرح ها

روابط عمومی با دانشجویان: ارتباط با دانشجویان داوطلب برای عضویت در کمیته، دریافت اطلاعات دانشجویان و راهنمایی آن ها، انتقال درخواست های دانشجویان

روابط عمومی با دانشکده و دانشگاه: ارتباط با مسئولین سایر انجمن ها (استعداد درخشان، بسیج و ...)، ارتباط با بنیاد ملی نخبگان و مسئولین محترم، ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

جایگاه:

هم اکنون، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  دارای مقام دوم در بین کمیته تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب