مسئول روابط عمومی و وبسایت دانشکده

خانم اعظم اکبری

 

 

همکار واحد:

آقای مرتضی مهربان: کارشناس و عکاس واحد روابط عمومی

 

شرح وظایف:

• دریافت خط مشی و دستورالعمل های لازم از ریاست دانشکده• انجام امور مربوط به برگزاری جشن های داخلی ، سمینارها، جشنواره ها، کنفرانس های خبری و مصاحبه های مطبوعاتی• دریافت و انعکاس اخبار، صورتجلسات و رویدادهای واحدهای مختلف دانشکده و دانشگاه• تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی وانتشاراتی رویدادهای مختلف دانشکده• تهیه و توزیع نشریات تبلیغاتی و بولتن های داخلی الکترونیکی• کنترل و ملاحظه صندوق پست الکترونیک دانشکده و ارجاع نامه ها به افراد مرتبط• ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه• ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان• پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز• انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.تهیه عکس و خبر براساس خط مشی و دستورالعمل های ریاست

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم

واحد روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 

شماره تماس مستقیم؛ 22421811

شماره داخلی؛ 276

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب