رییس دانشکده دندانپزشکی

 دکتر سورنا وهبی

استاد گروه پریودانتیکس

cv

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم،حوزه ریاست دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 

شماره تماس مستقیم ؛22403080

شماره نمابر؛ 22403194

مسئول دفتر؛ خانم آزاده سعادت 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب