سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر میترا قاضی زاده احسائی

استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت

CV

 

 دبیر کمیته: سرلی هارتونیان

 اعضای کمیته: 

 1- سرلی هارتونیان

 2- متینه حسینی

 3- محمد رضا رهبریان

 4- مصطفی اونق

 5- حامد حبیبی

 6-نوید نصیر زاده

 7- امیر محمد سلامت منش

 8- زهرا منصوری

 9- سید رضا موسویان فرد

 10- علی غفوری

 11-فرزان ذاکر

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

ایمیل: mitraghazizadeh@sbmu.ac.ir

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب