گروه آموزشی : سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سال تأسیس گروه : 1380

محل استقرار گروه :  طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه : دکتر هادی قاسمی

سرپرست تخصصی: دکتر محمد حسین خوشنویسان

معاون آموزشی گروه : دکتر زهرا قربانی

معاون پژوهشی گروه : دکتر سهیلا بخشنده

نماینده EDO :  دکتر صدیقه شفیعی

 

اعضای هیئت علمی:

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
محمد حسین خوشنویسان متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استاد 1400 1385/1/1

1385

cv
هادی قاسمی متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشیار 1395 1389/11/3 1390 cv
زهرا قربانی متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشیار 1398 1391/11/9 1391 cv
سهیلا بخشنده متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار - 1393/12/18 1393 cv

صدیقه شفیعی

متخصص

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار -

1400/06/21

1400

cv

 

 رشته /مقطع های ارائه شده توسط گروه آموزشی:

 

نام رشته تاریخ اخذ مجوز تاریخ اولین پذیرش دانشجو کوریکولوم آموزشی خلاصه کوریکولوم آموزشی برنامه آموزشی دوره برنامه آموزشی ترم جاری دانشجویان
Ph.D سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   1382

در سال 1396 بازنگری شده است

 

4 ساله

می باشد.

 

9 نفر

 

 

  معرفی رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  مروری بر پیمایش سلامت دهان

  تقویم آموزشی گروه:

          سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیphD کوریکولوم

          جدول آخرین تغییرات کوریکولوم تخصصی

      کوریکولوم جدید PhD درس کارورزی

      برنامه نیمسال اول ژورنال کلاب 1403 -1402

      تقویم درس سلامت دهان 2 نظری

      تقویم درس سلامت دهان 2 عملی

      تقویم درس سلامت دهان 1 نظری

      تقویم درس سلامت دهان 1 عملی

      تقویم درس حاکمیت بالینی

      تقویم درس سلامت دهان و جامعه

        الویت های پژوهشی بخش سلامت دهان

       برنامه عملیاتی گروه 

      کتاب های تالیفی

   نحوه ارتباط با گروه:

        - ایمیل:  cohcong@sbmu.ac.ir

        - تلفن: 22421813

  محل استقرار گروه:

    طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب