شرح وظایف

 

  • کلیه امور مربوط به دستیاران دوره های تخصصی دندانپزشکی بالینی، بین الملل، دانشجویان مقطع پی اچ دی، فلوشیپ 
  • برگزاری شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی
  •  نظارت و ارزشیابی فعالیت ها و فرآیندهای آموزش تخصصی گروههای تخصصی
  •   نظارت بر حسن اجرای امور آموزش تخصصی
  • هماهنگی باسایر دانشکده های دانشگاه و بیمارستانهای تابعه در جهت اهداف آموزشی
  • ارتباط و  هماهنگی با سایر واحدهای دانشکده جهت پیشبرد اهداف اداری و سازمانی
  • برقراری ارتباط وهمکاری با نهاد های آموزشی وواحدهای موجود در حوزه معاونت امور دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و وزارت متبوع
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب