مدارک مورد نیاز و نحوه عضویت

 

دانشجویانی که شرایط عضویت در استعداد درخشان را دارند، برای عضو شدن رسمی باید به همراه مدارک زیر به واحد آموزش (خانم اسلامی) مراجعه نمایند.

-  گواهی اثبات واجد شرایط بودن (سازمان سنجش، آموزش دانشکده، مدرک رتبه علوم پایه، لوح تقدیر المپیاد یا جشنواره، گواهی ثبت اختراع، معاونت پژوهشی)

-  تکمیل فرم اطلاعات  

-  دو قطعه عکس

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب