مدیردرمان 

 

خانم مرضیه امینیان

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه دوم

دفتر مدیریت پرستاری دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

شماره  تماس مستقیم ؛ 22173755

شماره داخلی؛ 302

مدیر دفتر پرستاری؛ خانم لیلا اشرفی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب