مدیر واحد EDO

دکتر فهیمه عنبری

استادیار گروه بیماری های دهان

cv

 

نشانی : تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، طبقه دوم، دفتر EDO

آدرس الکترونیکی دانشکده:  http://dentistry.sbmu.ac.ir  

تلفن تماس مستقیم : 02122426087

داخلی: 210

 

نمایندگان گروه های آموزشی

 

ردیف

اعضای دفتر توسعه آموزش

مسوولیت

ایمیل

1

دکتر فهیمه عنبری

مدیر  دفتر توسعه آموزش

گروه آموزشی بیماریهای دهان

کمیته دانشجویی

Fahimeh.anbari@gmail.com

 

کمیته دانش پژوهی آموزشی

کمیته اعتبار بخشی

2

خانم مرضیه مهریزی

کارشناس دفتر توسعه آموزش

m.mehrizi72@yahoo.com

 

3

دکتر ساناز غلامی

 

مسوول کمیته برنامه ریزی درسی

 

drsanazgholami@gmail.com

 

 

نماینده  گروه آموزشی پاتولوژی

 

4

دکتر فاطمه ملا اسدالله

 

مسوول کمیته ارزشیابی

( هیات علمی- دانشجو)

ma.allah@yahoo.com

 

نماینده  گروه آموزشی کودکان

5

دکتر میترا قاضی زاده

 

کمیته آموزش مجازی و شبیه سازی

mitraghazizadeh@gmail.com

 

نماینده  گروه آموزشی رادیولوژی

6

دکترمهسا نیک آیین

مسوول کمیته توانمندسازی اساتید

Msa_nik@yahoo.com

 

نماینده  گروه آموزشی ترمیمی

7

دکتر صدیقه شفیعی

کمیته آموزش پاسخگو

S_shafiei@sbmu.ac.ir

 

نماینده  گروه آموزشی سلامت دهان

8

دکتر فرشید بسطامی

نماینده  گروه آموزشی جراحی

farshidbst@gmail.com

 

9

دکتر حوری میر محمد صادقی

نماینده  گروه آموزشی ارتو

hoorimms@yahoo.com

10

دکتر زهرا آقا محمدی

نماینده  گروه آموزشی مواد دندانی

z.amohamadi84@gmail.com

 

11

دکتر عاطفه گوهری

نماینده  گروه آموزشی اندو

Atp.gohari@gmail.com

 

12

دکتر فرنوش تقوی

نماینده  گروه آموزشی پروتز

Taghavifarnoosh2018@gmail.com

 

13

دکتر مهدیه فصیحی

نماینده  گروه آموزشی پریو

Mahdiyefasihi@sbmu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب