مرکز مشاوره دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

 

وظیفه مرکز مشاوره راهنمایی دانشجویان جهت پیشگیری از بروز آسیب های روان شناختی و از طرفی دیگر یاری دانشجویان عزیز در حل مسائل و مشکلات گوناگون می باشد. فعالیت های مناسب در ایجاد زندگی آرام به دنبال تغییر محل، دوری از خانواده، حجم مطالب درسی و ... به عهده دارد. با توجه به اینکه دیدگاه این مرکز سلامت نگر است نه بیمارنگر، مشاورین این مرکز با پای بندی به اصل رازداری به مراجعین کمک می کنند تا خود بتوانند به بهترین راه حل دست یابند.

لازم به ذکر است؛ کارشناسان روانشناسی بالینی جهت خدمات روانشناختی و مشاوره ویژه دانشجویان دندانپزشکی در روزهای شنبه تا چهارشنبه بجز روز سه شنبه در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی واقع در طبقه اول دانشکده دندانپزشکی حضور دارند.

کارشناسان:

 خانم بابازاده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه)

 خانم زائرپور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ( روز شنبه)

 

جهت دسترسی به وبسایت مرکز مشاوره دانشگاه اینجا کلیک کنید.

نشریات مرکز مشاوره

 

 

دوست عزیزم

گاهی دلت می گیرد،

گاهی احساس تنهایی می کنی،

آیا حس اضطراب بر تو غلبه دارد؟!

در مورد آینده نگران هستی؟!

در مورد ازدواج و انتخاب هسر دچار تردید شده ای؟

پدر و مادر تو را درک نمی کنند؟

از مهارتهای زندگی چقدر برخوردار هستی؟

دلت می خواهد با کسی مشورت کنی!!!

اگر تمایل داری با کسی مشورت کنی،

جهت گرفتن وقت  می توانید هر روز  به دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده مراجعه نمایید.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب