مسئولین تخصصی گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

 

عکس

نام و نام خانوادگی گروه مرتبه علمی رزومه
دکتر ماندانا ناصری اندودانتیکس استاد cv
دکتر ابوالقاسم محمدی پروتزهای دندانی  استادیار cv
دکتر رضا تبریزی میاندواب جراحی دهان، فک و صورت دانشیار cv
دکتر اعظم ولیان دندانپزشکی ترمیمی دانشیار cv

دکتر محمد اسماعیل زاده

دندانپزشکی کودکان استادیار cv
دکتر یاسر صافی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشیار cv
دکتر محمد حسین خوشنویسان سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استاد cv
دکتر هانیه نوجه دهیان زیست مواد دندانی دانشیار cv

دکتر ساعده عطار باشی 

پاتولوژی فک و صورت 

دانشیار

cv

دکتر مهین بخشی

بیماری های دهان

استاد cv

دکتر کاظم دالایی

ارتودانتیکس

دانشیار cv

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب