معاون آموزشی

دکتر اردشیر لفظی

استاد گروه پریودانتیکس

cv

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه دوم دفتر معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

شماره  تماس مستقیم ؛ 22413896

شماره داخلی؛ 251

مسئول دفتر معاونت آموزشی؛ خانم فاطمه یزدی

پست الکترونیکی (راه ارتباطی دانشجو): amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

پست الکترونیکی (راه ارتباطی اساتید): professor@sbmu.ac.ir

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب