چیدمان دروس دانشجویان رشته دندانپزشکی  و کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی در کل دوره

 

(لازم به توضیح است که صرفا چیدمان دروس اعلام شده (نام درس یا واحد) به حسب ضرورت و پیشنهاد گروه های آموزشی ممکن است طی دوره در برخی ترم ها جابجا گردد.)

  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب