امور برنامه ریزی:

خانم مرضیه مهریزی

شرح وظایف:‌ کلیه امور مربوط به برنامه ریزی دروس نظری وکلینیک و فانتوم و گروهبندی کلیه ترمها و برنامه ریزی امتحانات و اعلام برنامه به گروه ها

راه ارتباطی : amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02122426087

شماره داخلی: 296

 

 امور تدریس:

خانم فاطمه یزدی

شرح وظایف:‌ کلیه امور مربوط به هماهنگی و نظارت بر برگزاری کلاسها، حضور و غیاب دانشجویان، امور مربوط به حضور اساتید در کلاس درس و صدور گواهی و کارنامه تدریس اساتید، ادمین سامانه مدیریت یادگیری نوید

راه ارتباطی :  amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02122413896

شماره داخلی: 251

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب