کارشناس امور دستیاری

خانم مژکان کرمی

 

شرح وظایف:

انجام امور جاری ( صدور گواهی اشتغال – معرفی نامهثبت پروپوزال - بررگزای آزمون در طول سال - معرفی دستیاران به بیمارستان های تابعه -دفاع پایان نامه و...)

محاسبه و اعلام ساعات حضور وغیاب و مرخصی دستیاران بصورت ماهیانه

برگزاری آزمون ارتقاء سالیانه ثبت نام – معرفی دستیاران و ارسال مدارک دستیاران جهت شرکت در آزمون گواهینامه / دانشنامه تخصصی

کلیه امور فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی و PhD

قسمتی از امور ارزشیابی اساتید در دروس تخصصی و PhD

اعلام فراخوان جهت برگزاری دوره های فلوشیپ – امور جاری( آزمون – ثبت نام و ... اعلام پایان دوره)

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار - 10 گروه آموزشی و مقاطع PhD

برنامه ریزی دروس علوم پایه دستیاران جدید الورود گروه مشترک

تصحیح اوراق امتحانات میان دوره ای - ارتقاء - پره بورد و بین بخشی دستیاران با استاده

برنامه ریزی دروس بین بخشی عملی و نظری دستیاران سال

 

 

آدرس ؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی ، طبقه دوم دفترآموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم؛ 22426086

شماره داخلی؛ 283

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب