کارشناس امور استعداد درخشان

خانم ام البنین اسلامی

شرح وظایف :کلیه امور مربوط به دانشجویان استعداد درخشان

راه ارتباطی :     amoozesh_dent@sbmu.ac.ir

                              02122173753

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب