مسئول کارگزینی

خانم پرستو زارع زیرک

 

همکاران واحد:

خانم صدیقه کشاورز

خانم نجمه حاجیان

خانم حدیث کریمی

 

شرح وظایف:

1: تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل به منظور ارتقاء– انتصاب– تغییر رسته با توجه به قوانین موجود  

2: صدور احکام پرسنل و هیئت علمی- دستیاران تخصصی

3: تهیه پیش نویس مکاتبات و ارسال به مافوق

4: انجام مراحل کار بازنشستگی پرسنل اعم از هیئت علمی و کارکنان

 


شرح وظایف پرسنل واحد:

 

 ثبت مرخصی کلیه پرسنل (رسمی، پیمانی، طرحی، ضریبK درمانی) دانشکده و تابعه

 استخراج خلاصه سوابق جهت ارتقاء رتبه و طبقه

 تهیه احکام

 تهیه پیشنویس های نامه های اداری و مکاتبات مربوط به کارگزینی

 بایگانی

 ارائه گزارشات ماهانه از حضور و غیاب پرسنل به مدیریت اداری  جهت تعیین اضافه کار کارکنان و ارائه به واحد کارگزینی   

 تهیه و جمع آوری لیست حضور و غیاب هیئت علمی وارسال آنها به  بخشها و همچنین ارائه گزارش آنها به دانشگاه،پس از بررسی

 تهیه گزارش حضورو غیاب رزیدنت ها و ارائه آن به واحد آموزش دانشکده   

 شماره تلفن مستقیم: 02122179055       داخلی:219         

 


 شرح وظایف پرسنل واحد:     

                                                                                                                                                          

برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری دوره و فراهم ساختن امکانات مورد نیاز

 هماهنگی با اساتید مربوطه و اخذ موافقت های مورد نیاز

 ثبت دوره ها در سامانه آموزش کارکنان و اطلاع رسانی بموقع به مسئولین ذیربط

 حضور در جلسات دوره و امتحان  بمنظور نظارت بر حسن اجرای دوره

 ارسال گزارش پایانی به واحد آموزش کارکنان در زمان مقرر

 

داخلی : 272

 

 

 ×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب