آموزشکده پروتز

آموزشکده پروتز

شاخه ای از علم دندان پزشکی که به منظور تربیت کارشناس های لابراتواری پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در زمینه های گوناگون ایجاد شده است.

دسته بندی :‌ 49

آموزشکده پروتز

 

شاخه ای از علم دندان پزشکی که به منظور تربیت کارشناس های لابراتواری پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در زمینه های گوناگون ایجاد شده است. این زمینه ها شامل ساخت انواع پروتزهای دندانی و صورتی ،مدیریت نوین لابراتوارهای پروتزهای دندانی، برآوردن نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی و کارخانجات تولید کننده مواد و تجهیزات لابراتوارهای پروتزهای دندانی ، است.

اهداف:

۱.تربیت کارشناس در زمینه مدیریت لابراتوارهای پروتزهای دندانی

۲.ارتقاء کیفیت خدمات لابراتوارهای پروتزهای دندانی در سطح کشور

۳.افزایش توانایی و مهارت دانشجویان جهت ساخت پروتزهای دندانی و مشارکت با تیم درمان جهت ارائه کار با کیفیت مطلوب به بیماران

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب