دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان

رشته دندانپزشكي كودكان يكي از رشته هاي تخصصي حرفه دندانپزشكي است كه وظيفه خطیر پيشگيري، تشخیص و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان که شامل كودكان سالم و كودكاني كه احتياج به مراقبتهاي بخصوصي دارند میشوند، را همراه با آموزش بهداشت و روشهاي پيشگيري به كودكان و والدين آنها را به عهده دارد.

دسته بندی :‌ 49

گروه دندانپزشکی کودکان

 

رشته دندانپزشكي كودكان يكي از رشته هاي تخصصي حرفه دندانپزشكي است كه وظيفه خطیر پيشگيري، تشخیص و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان که شامل كودكان سالم و كودكاني كه احتياج به مراقبتهاي بخصوصي دارند میشوند، را همراه با آموزش بهداشت و روشهاي پيشگيري به كودكان و والدين آنها را به عهده دارد. در این کودکان درمان دندانهای شیری و همچنین دندانهای دائمی رویش یافته در این سنین به عهده متخصصین دندانپزشکی کودکان میباشد.

هدف اين گروه آموزشی تأمين خدمات آموزشي ، بهداشتي ، درماني و پژوهشي كشور مي باشد كه اين خدمات درماني براي كليه كودكان از بدو تولد تا سنين نوجواني بوده و شامل آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات بهداشتي والدين اين كودكان نيز مي گردد.

 

رسالت و اهداف:

هدف اين گروه آموزشی استفاده از اطلاعات علمی به روز و کارامد جهت تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان میباشد که در بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده و یا کلینیک فلوشیپ دانشکده و یا در محیط بیمارستانی انجام میشود.

همچنین تربیت دانش آموختگانی با مهارتهای لازم و کافی شناختی،  مهارتی و نگرشی در سه سطح دوره های عمومی ، تخصصی و فلوشیپ بیمارستانی از اهداف و رسالتهای این گروه میباشد.

از جهتی دیگر آموزش بیماران در زمینه پیشگیری از پوسیدگی های دندانهای و نیز روشهای رعایت بهداشت خانگی و کنترل تغذیه ای از دیگر اهداف این گروه است.

از دیگر اهداف این گروه آموزشی فراهم کردن زمینه های پژوهشی و توانمند سازی اساتید و دانشجویان جهت انجام تحقیقات علمی بنیادی و کاربردی و نیز توانایی بررسی و نقد مقالات و پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور میباشد.

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب