سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی یکی ازجدیدترین رشته های تخصصی دندانپزشکی است که هدف آن تامین، حفظ و ارتقاء سلامت دهان، پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی از طریق فعالیت های سازمان یافته اجتماعی می باشد.

دسته بندی :‌ 50

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

 بر خلاف رشته های بالینی دندانپزشکی که برای هر بیمار بصورت جداگانه طرح درمان منحصر به فرد ارائه میدهد، در رشته سلامت دهان تمرکز بر کل جمعیت و گروههای جمعیتی مختلف است.

 در حقیقت رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی تلاش می‌کند با بررسی گروه های مختلف جمعیتی مثل کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، و سالمندان، دانش آموزان مدارس، دانشجویان، کارکنان، کارمندان و کارگران کارخانجات و ....، عوامل فردی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی موثر بر وضعیت سلامت دهان آنها را تعیین کرده و سپس با طراحی مداخلات مبتنی بر شواهد علمی برای پیشگیری از وقوع موارد جدید بیماریهای دهان و دندان و درمان موارد موجود موجبات ارتقاء سلامت دهان جامعه را فراهم کند.

 با توجه به اسناد بالادستی پیشرفت کشور مثل برنامه چشم اندازه ۲۰ ساله، ارتقاء سلامت در جامعه و برقراری عدالت اجتماعی که سلامتی یکی از اصول اساسی آن می باشد، نقش رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در ارتقاء سلامت دهان جامعه، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش های کاربردی و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان بسیار پر رنگ است.

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از سال ۱۳۸۰ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع به فعالیت نموده است.

این گروه دارای فعالیت های آموزشی و پژوهشی جهت دانشجویان دکترای عمومی و همچنین به عنوان یکی از دانشکده های مادر برای تربیت دانشجویان تخصصی این رشته در سطح کشور می باشد .

حیطه اصلی فعالیت های این گروه شامل پیشگیری، مدیریت، آموزش و پژوهش جهت سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و پایش خدمات سلامت دهان و دندان در جامعه می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب