پریودانتیکس

پریودانتیکس

این بخش به پیشگیری و درمان بیماریهای بافتهای حمایت کننده مجاور دندانها و حفظ سلامت، عملکرد و زیبایی این ساختارها (لثه، استخوان فک و …) می‌پردازد.

دسته بندی :‌ 49

 گروه آموزشی پریودانتیکس

 

این بخش به پیشگیری و درمان بیماریهای بافتهای حمایت کننده مجاور دندانها و حفظ سلامت، عملکرد و زیبایی این ساختارها (لثه، استخوان فک و …) می‌پردازد.

در این بخش، مراقبتهای لازم بعد از جراحی لثه و درمان پریودونتیت (پیوره)،حفظ لثه سالم, بهبود ژنژیویت (آماس لثه) و جرم گیری و همچنین درمان بیماریهای لثه صورت میگیرد.

 

اهداف بخش:

  • در این بخش روند استفاده از اطلاعات علمی جهت رفع مشکلات مرتبط با لثه با استفاده از روشهای درمانی مختلف پریودنتال شامل درمانهای regenerative و resective می باشد.
  • تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن توانمندیهای شناختی، مهارتی و نگرشی درزمینه درمان بیماریهای لثه ای ، جراحی های لثه و ایمپلنت مد نظر می باشد.
  • آموزش بیماران به منظور کنترل پلاک میکروبی، نحوه مسواک زدن مناسب و نخ دندان کشیدن در طی جلسات متمادی و با شاخص های کنترل پلاک صورت می گیرد
  • تربیت متخصص های پریودنتولوژی متبحر
  • مشارکت در پژوهش های علمی با سایر دانشکده ها
  • همکاری با پژوهشکده دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

 

خدمات درمانی قابل ارایه در بخش:

  • مشاوره جهت نگهداری یا کشیدن دندان
  • انواع درمان های جراحی شامل انجام فلپ ، حذف پاکت، جراحی های زیبایی، بازسازی استخوان و بافت نرم ، جراحی های بازسازی، ایمپلنت، جراحی افزایش طول تاج دندان
  • انواع درمان های غیر جراحی شامل: جرمگیری دندان، کورتاژ لثه، پالیشینگ
  • آموزش بهداشت(شیوه صحیح مسواک زدن،نخ دندان کشیدن،...)

 

 

               

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب