امتحانات

 

  • آزمون ارتقا سالانه

  • آزمون کتبی ادواری سه بار درسال خرداد ،آذر،اسفند

  • آزمون عملی سالیانه اسفند

  • آزمون پره بورد

  • آزمون بورد

  • آزمون جامع دکترای تخصصی phd در آبان ماه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب