گروه آموزشی : اندودانتیکس

سال تأسیس گروه : 1344 (اندو و ترمیم )

                           1361   (تفکیک )

مدیر گروه: دکتر نازنین زرگر

سرپرست تخصصی: دکتر ماندانا ناصری

معاون آموزشی گروه : دکتر فاطمه سلطانی نژاد

معاون پژوهشی: دکتر شیوا شجاعیان

نماینده EDO : دکتر عاطفه گوهری

 

اعضای هیئت علمی:

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
محمد اثنی عشری متخصص اندودانتیکس استاد 1387 1367/9/24 1366 cv
زهره آهنگری متخصص اندودانتیکس استاد 1392 1367/07/17 1367 cv
هنگامه اشراف متخصص اندودانتیکس استاد 1392 1367/07/17 1367 cv
سعید عسگری متخصص اندودانتیکس استاد   1368/4/3 1368 cv
محمد جعفر اقبال متخصص اندودانتیکس استاد 1386 1369/4/3 1369 cv
یزدان شنتیایی متخصص اندودانتیکس دانشیار 1391 1378/08/06 1378 cv
ماندانا ناصری متخصص اندودانتیکس استاد 1400 1387/2/14 1387 cv
نازنین زرگر متخصص اندودانتیکس دانشیار 1402 1391/6/15 1391 cv
شیوا شجاعیان متخصص اندودانتیکس استادیار - 1391/9/1 1391 cv
پریا داودی باویل علیائی متخصص اندودانتیکس استادیار - 1397/11/3 1397 cv
عاطفه گوهری متخصص اندودانتیکس استادیار - 1398/09/19 1398 cv
ساره هندی متخصص اندودانتیکس استادیار - 1399/8/5 1399 cv
فاطمه سلطانی نژاد متخصص اندودانتیکس استادیار - 1399/11/26 1399 cv

مزگان فعلی

متخصص

اندودانتیکس

استادیار

-

1401/12/15

1401

cv

علی اسلامبول نساج

متخصص

اندودانتیکس

استادیار

1401/12/16

1401

cv

 رومینا حاجی پور

متخصص

اندودانتیکس

استادیار

-

1402/11/28

1402

cv

 

اعضای هیئت علمی باز نشسته گروه:

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی مرتبه علمی سال بازنشستگی پست الکترونیکی
1 زنده یاد خدیجه خرد پیر اندودانتیکس متخصص استاد 1379  
2 منوچهر پاک روان اندودانتیکس متخصص مربی 1380  
3 زهره قلمکار پور اندودانتیکس متخصص مربی 1384  
4 قاسم حسین جواهری اندودانتیکس متخصص دانشیار 1385  
5 علی کنگرلو اندودانتیکس متخصص استاد 1392  
6 محمد علی مزینی اندودانتیکس متخصص استاد 1399  

 

 رشته /مقطع های ارائه شده توسط گروه آموزشی:

 

نام رشته تاریخ اخذ مجوز تاریخ اولین پذیرش دانشجو کوریکولوم آموزشی خلاصه کوریکولوم آموزشی برنامه آموزشی دوره برنامه آموزشی ترم جای دانشجویان
دکترای عمومی اندودانتیکس   1344          
تخصصی اندودانتیکس   1368          

 

       معرفی رشته اندودانتیکس

       برنامه فعالیت اساتید

       تقویم آموزشی گروه:

            تقویم درسی مبانی اندو 1

            تقویم درسی مبانی اندو 2

           کمپلکس پالپ 

            اندو 1 نظری تقویم آموزشی

            اندو 2 نظری

       نوآوری های آموزشی 

       افتخارات گروه اندودانتیکس

       برنامه های گروه در راستای گسترش اخلاق حرفه ای 

       برنامه عملیاتی گروه

       کتاب های تألیف شده توسط اعضای هیأت علمی گروه ( کتابهای تألیفی که به عنوان منبع آموزشی و یا مرجع امتحان            کشوری تعیین شده اند)

         نحوه ارتباط با گروه:     

            - تلفن:  29902305 

       محل استقرار گروه:

           - طبقه دوم دانشکده دندانپزشکی

        اخبار گروه اندودانتیکس

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب