گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان

سال تأسیس گروه : 1346

محل استقرار گروه : طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه : دکتر معصومه مسلمی

سرپرست تخصصی: دکتر محمد اسماعیل زاده

معاون آموزشی گروه : دکتر فاطمه ملا اسداله

معاون پژوهشی گروه : دکتر معصومه مسلمی

سرپرست فلوشیپ بیمارستانی : دکترعلی اصغر سبیمانی

نماینده EDO: دکتر فاطمه ملااسداله

 

اعضای هیئت علمی :

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
معصومه مسلمی متخصص دندانپزشکی کودکان استاد 1389 1367/07/17 1369 cv
مسعود فلاحی نژاد قاجاری متخصص دندانپزشکی کودکان استاد 1394 1363/10/29 1368 cv
مینا بی ریا متخصص دندانپزشکی کودکان استاد 1401 1370/2/20 1371 cv
فاطمه ملااسداله متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1389/6/15 1386 cv
فهیمه کوشکی متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1390/6/19 1390 cv
علی اصغر سلیمانی متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1395/1/21 1395 cv
پرستو ایران پرور علمداری  متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1396/12/23 1396 cv
کیانا پور زند پوش متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1397/11/3 1397 cv
ساناز کمره متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1398/09/19 1398 cv
فاطمه شکارچی متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار - 1399/01/30 1399 cv

محمد اسماعیل زاده

متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار -

1389/07/04

1400

cv

شهرزاد صمدیان

متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار -

1402/12/8

1402

CV

 

اعضای هیئت علمی باز نشسته گروه :

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی مرتبه علمی سال بازنشستگی پست الکترونیکی
1 کاظم مهرداد دندانپزشکی کودکان متخصص استاد 1382  
2 مجتبی وحید گلپایگانی دندانپزشکی کودکان متخصص استاد 1390  
3 بهمن نوابی دندانپزشکی کودکان متخصص استادیار 1391  
4 مجید برگ ریزان دندانپزشکی کودکان متخصص دانشیار 1394  
5 لیدا طوماریان دندانپزشکی کودکان متخصص استاد 1394  
6 بهشته ملک افضلی دندانپزشکی کودکان متخصص دانشیار 1398  
7 قاسم انصاری دندانپزشکی کودکان متخصص استاد 1400   

 

 معرفی گروه دندانپزشکی کودکان

 زیرگروه دندانپزشکی کودکان

 افتخارات ملی و درون موسسه ای گروه

 تاریخچه گروه

 برنامه جدید حضور اساتید بخش دندانپزشکی کودکان

  نوآوری های آموزشی

  تقویم آموزشی نیمسال گروه:

           تقویم درسی جدید اطفال نظری 2 نیمسال اول 1402-1403 

          تقویم درسی جدید اطفال نظری یک 1403-1402نیمسال اول 

 نحوه ارتباط با گروه: 

 تلفن: 29902304

 محل استقرار گروه: 

 طبقه سوم دانشکده دندانپزشکی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب