مشاور ریاست دانشکده در آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر زهره آهنگری

استاد گروه اندودانتیکس

cv

 

کارشناس امور دستیاری:  خانم مژکان کرمی

آدرس ؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی ، طبقه دوم دفترآموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم؛ 22426086

شماره داخلی؛ 283

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب