سرپرست معاون پشتیبانی

دکتر مهرداد بیات

 

 

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم دفتر معاونت پشتیبانی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

شماره  تماس مستقیم؛ 22403080

 مدیران میانی:

مدیر امور اداری؛ آقای مهدی فلاحی                       - شماره تماس مستقیم؛ 22413895

رئیس امور مالی؛ آقای هادی پیری                         - شماره تماس مستقیم؛22423250

مسئول کارگزینی؛ خانم پرستو زارع زیرک                - شماره تماس مستقیم؛ 22179055

سرپرست اداره تدارکات؛ آقای هادی شیخی            - شماره تماس مستقیم؛ 22412507

مسئول اداره خدمات؛ آقای اصغر محمودی             - شماره داخلی؛  305

مسئول واحد انبار مرکزی؛ آقای حسین لکستانی     - شماره تماس مستقیم؛ 22179098

 


 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب