گروه آموزشی: پریودانتیکس

محل استقرار گروه: طبقه اول دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه: دکتر سورنا وهبی

معاون آموزشی گروه: دکتر آزاده اسمعیل نژاد

معاون پژوهشی گروه: دکتر فاضله عطارباشی مقدم

نماینده EDO: دکتر مهدیه فصیحی

 

اعضای هیئت علمی:

 

عکس

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی سال آخرین ارتقا سال استخدام سال ورود به گروه رزومه
اردشیر لفظی متخصص پریودانتیکس استاد 1386 1367/12/22 1389 cv
محمدرضا طالبی اردکانی متخصص پریودانتیکس استاد 1397 1375/07/27 1384 cv
رضا عمید متخصص پریودانتیکس استاد 1402 1383/8/25 1390 cv
مهدی کدخدازاده متخصص پریودانتیکس استاد 1397 1385/08/01 1388 cv
سورنا وهبی متخصص پریودانتیکس استاد 1401 1382/04/01 1386 cv
بهزاد هوشمند متخصص پریودانتیکس استاد 1392 1379/08/25 1386 cv
آزاده اسمعیل نژاد متخصص پریودانتیکس استادیار - 1391/7/16 1391 cv

فاضله عطار باشی مقدم متخصص پریودانتیکس دانشیار - 1393/6/15 1393 cv
زینت رضایی اسفهرودی متخصص پریودانتیکس دانشیار - 1391/7/16 1393 cv
 مهدیه فصیحی رامندی متخصص پریودانتیکس استادیار - 1401/11/23 1401 cv
زهرا ساجدی متخصص پریودانتیکس استادیار - 1402/2/9 1401 cv
  هانیه اسدی متخصص پریودانتیکس استادیار - 1402/12/5 1402

cv

 

اعضای هیئت علمی باز نشسته گروه :

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی مرتبه علمی سال بازنشستگی
1 ناهید عربان پرستاری کارشناس مربی 1388
2 خسرو ثابتی پریودانتیکس متخصص دانشیار 1383
3 مجتبی سیدین پریودانتیکس متخصص استاد 1384
4 زنده یاد اشرف السادات صانعی پریودانتیکس متخصص استاد 1383
5 سید داوود صفوی پریودانتیکس متخصص دانشیار 1388
6 علیرضا فتحیه پریودانتیکس متخصص دانشیار 1388
7 عبداله قدسی پریودانتیکس متخصص استادیار 1388
8 رسول مفید پریودانتیکس متخصص دانشیار 1387
9 حمید مقدس پریودانتیکس متخصص استاد 1389
10 محمد باقر موزه پریودانتیکس متخصص استاد 1388
11 محمدرضا ابریشمی پریودانتیکس متخصص دانشیار 1394
12 معصومه نوری پریودانتیکس متخصص دانشیار  
13 بهرام آیرملو پریودانتیکس متخصص استاد 1388
14 غلامعلی غلامی پریودانتیکس متخصص استاد 1395
15 منصور میمندی پریودانتیکس متخصص دانشیار 1397
16 زهره طبیب زاده نوری پریودانتیکس متخصص دانشیار 1401

 

معرفی گروه آموزشی پریودانتیکس

 برنامه معاینه سه شنبه

اطلاعیه دانشجویان عمومی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 

تعداد ریکوارمنتها- نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 

 برنامه هفتگی اساتید

برنامه بخش

شرح وظایف مسئولین درس عملی (نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲)

 تقویم آموزشی گروه :

     تقویم آموزشی پریو یک نظری 1     - تقویم آموزشی پریو نظری 2       - تقویم آموزشی پریو نظری 3 

      - برنامه آموزشی واحد پریودانتیکس عملی    - برنامه عملی 5 پریو عملی

      - درسنامه پریودنتولوژی عملی

     - نکات کلیدی در پریودنتولوژی 2 -401

     -نکات کلیدی در پریودنتولوژی 3 -401

     -نکات کلیدی در پریودنتولوژی 4-401

     - ارزشیابی مهارتهای بالینی پریودنتولوژی عملی  1و 2 و 3 و 4 و 5

 

   جزوات آموزشی:

  - پریو عملی 2                  - پریو عملی 3              - پریو عملی 4

 

  نحوه ارتباط با گروه:

  تلفن: 29902314

 محل استقرار گروه: 

 طبقه اول دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب