لیست اخبار صفحه :1
معرفی آموزشکده بهداشت
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

معرفی آموزشکده بهداشت

راه اندازی اولین مرکز آموزش بهداشت دهان و دندان به صورت مجزا و به تفکیک گروههای هدف بزرگسال، اطفال و ارتودنسی در سطح دانشکده های دندانپزشکی کشور در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب