تب و تاب روزهای امتحان
این روزها، امتحانات ترم تحصیلی جاری در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در حال برگزاری است.

ضمن قدردانی از همکاران اجرایی برگزاری امتحانات، برای تمامی دانشجویان آرزوی موفقیت در این آزمون ها را داریم.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب