رییس دانشکده دندانپزشکی

 دکتر سورنا وهبی

استاد گروه پریودانتیکس

cv

 

 

معاون پژوهشی 

 

دکتر هادی قاسمی

دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

cv

 

معاون آموزشی

 

دکتر اردشیر لفظی

استاد گروه پریودانتیکس

cv

 

مشاور ریاست دانشکده

در آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

دکتر زهره آهنگری

استاد گروه اندودانتیکس

cv

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

دکتر فهیمه کوشکی

استادیار گروه دندانپزشکی کودکان

cv

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب