اندودانتیکس

اندودانتیکس

اندودانتیکس شاخه ای از دندانپزشکی است که متمرکز به مورفولوژی، فیزیولوژی، پاتولوژی پالپ دندانی و بافت های پری رادیکولار انسانی است و به بررسی پالپ طبیعی و نیز علت یابی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها و آسیب های پالپ و پری رادیکولار می پردازد.

دسته بندی :‌ 49

گروه اندودانتیکس

 

اندودانتیکس شاخه ای از دندانپزشکی است که متمرکز به مورفولوژی، فیزیولوژی، پاتولوژی پالپ دندانی و بافت های پری رادیکولار انسانی است و به بررسی پالپ طبیعی و نیز علت یابی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها و آسیب های پالپ و پری رادیکولار می پردازد.

درمان ریشه دندان در طی چند دهه اخیر دستخوش تحول های زیادی از نظر معرفی وسایل و تکنولوژی جدید برای بالا بردن توانایی دندانپزشکان در تشخیص و درمان بیماری های پالپ و پری اپیکال شده است.

بزرگترین هدف محققین در قرن های گذشته، درک علت بروز بیماری های پالپ و پری اپیکال و نیز از میان بردن عواملی بوده است که موجب بروز این بیماری ها میشوند.

از جمله پیشرفت هایی که در 200 سال اخیر موجب ارتقا درمان های اندودانتیکس شده می توان به استفاده از اشعه ایکس و رادیوگرافی در دندانپزشکی و تعیین طول دندان، پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه، استفاده از گوتاپرکا برای پر کردن فضای کانال، استفاده از رابردم برای ایزوله کردن درمان ها در هنگام درمان های اندودانتیکس، پذیرش اصول ضدعفونی و استفاده از بیهوشی و بی حسی موضعی برای انجام درمان های دندانپزشکی اشاره نمود.

موثرترین تحقیق های انجام شده که موجب موجب تغییر در راهبرد درمان های اندودانتیکس گردیدند در واقع نشان دادند که وجود میکروارگانیسم ها در داخل کانال دندان، دلیل اصلی ایجاد ضایعه های پری اپیکال در انتهای ریشه است و خارج کردن آنها تا حد ممکن کلید موفقیت در درمان ریشه محسوب میشود.

در نهایت هدف پیشگیری از عفونت و بیماری های پری اپیکال و جلوگیری از عفونت مجدد آنها پس از درمان می باشد. درمان های نوین در این رشته شامل درمان پالپ زنده و درمان بازسازی یا رژنراسیون می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب