مسئول HSE

 

مهندس مهدی بلوایه

کارشناس بهداشت محیط

 

   آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، طبقه زیرزمین

   دفتر بهداشت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

   شماره داخلی؛  483

 

محتوای آموزشی HSE

 

   ایمنی محیط کار
   عوامل محیطی

 پویش ملی مبارزه با سرطان

   باورهای نادرست

پویش ملی مبارزه با سرطان

    کاهش وزن

پویش ملی مبارزه با سرطان

    فعالیت بدنی

پویش ملی مبارزه با سرطان

    سیگار و دخانیات

پویش ملی مبارزه با سرطان

    تغذیه

پویش ملی مبارزه با سرطان

سرطان پوست

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب