آناتومی مورفولوژی

         اکلوژن                   جلسه پنجم آناتومی و مورفولوژی دندان                              جلسه چهارم آناتومی و مورفولوژی دندان      

                                     جلسه ششم آناتومی و مورفولوژی دندان                              جلسه ابتدایی آناتومی و مورفولوژی دندان

 

    

        اندو

                 طرح درس مبانی اندویک عملی                         طرح درس اندو دو عملی                           طرح درس اندو دو نظری   

                 طرح درس اندو یک نظری                                 طرح درس مبانی اندو دو                           

 

   

     بیماری ها

            طرح درس ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی                        طرح درس بیماریهای قلبی                                طرح درس اختلالات پاراتیرویید             

             طرح درس اختلالات هیپوفیز                                                طرح درس دیابت                                              طرح درس ملاحظات بیماریهای ایمنی

            طرح درس ملاحظات بیماریهای خون                                      طرح درس ملاحظات پیوند عضو                          خون.سیستمیک دو       

            طرح درس دکتر بهاروند                                                        طرح درس سرطان دهان                                    طرح درس نمای بالینی سرطان دهان           

            طرح درس وزیکولوبولوز                                                       طرح_درس_تشخیصی_یک.تشخیص نظری 1         طرح_درس_سیستمیک_یک_نهایی.سیستمیک1

 

      

       پروتز

          قسمت_اول_پروتزپیشرفته (2)                            پارسیل_عملی_2                                          پروتز پیشرفته نظری2Course plan ادامه           

         پروتز_کامل_1                                                    تشخیص 7بیماری های مفصل و فکی             توصیف دوره             

         ثابت_عملی_1                                                   ثابت_عملی_2                                               درمان بیماران با بی دندانی کامل  

         طرح درس مبانی پروتزهای کامل                          طرح دوره پروتزهای پارسیل عملی 1                 طرح_درس_ایمپلنت_نظری             

        طرح_درس_مبانی_پروتز_پارسیل                           کامل عملی2                                                  مبانی_پروتزهای_ثابت_دندانی

 

     

       ترمیمی 1

          ایزولاسیون                                                           ترمیم های آمالگام                                                      چسبندگی به ساختار عاج جلسه 3                           

         چسبندگی به ساختار مینا جلسه 2                            حساسیت                                                                   سمانها                                                     

        طرح درس جلسه 3 ترمیمی 1                                   طرح درس جلسه 4                                                     طرح درس جلسه 14 و 15 ترمیمی نظری 1                       

         طرح درس جلسه 16 ترمیمی نظری 1                       طرح درس جلسه 17 ترمیمی نظری                               قوانین ادهیژن جلسه 1                                                 

        کلاس 2                                                                معاینه و طرح درمان1 و 2                                             موارد کاربرد ترمیم های همرنگ دندان 2                         

        موارد کاربرد ترمیم های همرنگ دندان                        وایتال پالپ تراپی                                                         طرح دوره واحد پوسیدگی شناسی

        طرح دوره ترمیمی 1 نظری                                    طرح دوره ترمیمی نظری 2                                        طرح دوره ترمیمی عملی1                    

        طرح دوره ترمیمی عملی 2                                    طرح دوره ترمیمی عملی 3                                      طرح دوره کارگاهی مبانی ترمیمی                       -

 

   

        رادیو 1

      FRC و کاربرد های آن                    ارتباط دندانپزشکی ترمیمی و پریو                         اصول زیبایی                        تغییر رنگهای دندانی و روشهای رفع آن (2جلسه)

      حساسیت های دندانی                  دلایل عدم موفقیت ترمیم های آمالگام                 شکست کامپوزیت ها            ضایعات سرویکالی دندان

      طرح_درس_ترمیمی_نظری_2         ونیر1و2                                                             رادیو 1- جلسه 1                   رادیو 1- جلسه 3   

      رادیو 1- جلسه 2                          رادیو 1- جلسه 4                                                رادیو 1-جلسه 5 و 6.              رادیو 1- جلسه 9           

      رادیو 1- جلسه 10                        رادیو1- جلسه 11 و 12                                       رادیو1- جلسه 13 و 14            رادیو1- جلسه15

      رادیو1- جلسه16و17                    رادیولوژی 1-جلسه 7 و8                                      

     

      

         رادیو 2

      جلسه 5- رادیو2                           جلسه 6- رادیو 2                                 رادیو 2 - جلسه 3 و 4                                   رادیو 2- جلسه 1     

      رادیو 2- جلسه 8                          رادیو 2-جلسه 2                                  رادیو2- جلسه 9 و 10                                    رادیو2- جلسه11 و 12 و 13

      

   

       بافت شناسی

      بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 6                                بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 5                                        بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 8

      بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 9                                بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 12و13                                بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه 14_1 

      بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه1                                 بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه2                                          بافت دندان (پاتولوژی)-جلسه3و4

     بافت دندان(پاتولوژی)-جلسه 7                                 بافت دندان(پاتولوژی)-جلسه 10و11

 

   

       پاتو عملی 1

      پاتولوژی عملی 1جلسه 1                                          پاتولوژی عملی 1جلسه2                                         پاتولوژی عملی 1جلسه3

      پاتولوژی عملی 1جلسه4                                          پاتولوژی عملی 1جلسه5                                          پاتولوژی عملی 1جلسه6

     پاتولوژی عملی 1جلسه7

 

 

       پاتو عملی 2

     پاتولوژی عملی 2جلسه 1                                          پاتولوژی عملی2جلسه4                                       پاتولوژی عملی2جلسه 6

     پاتولوژی عملی2جلسه3                                           پاتولوژی عملی2جلسه 7                                       پاتولوژی عملی2جلسه 5

    پاتولوژی عملی2 جلسه2

 

    

       تشخیصی 2

    تشخیصی2جلسه 1                                               تشخیصی2 جلسه 15                                        تشخیصی2جلسه 11-12-13

    تشخیصی2جلسه 16                                             تشخیصی2جلسه14                                         تشخیصی2 جلسه 15

    

   

      تشخیصی 3

       طرح درس تشخیصی3 دکتر عطارباشی مقدم

 

   

       تشخیصی 4

       تشخیصی 4-جلسه 1                                               تشخیصی 4-جلسه 3                                                  تشخیصی 4-جلسه 7

      تشخیصی 4-جلسه 29                                              تشخیصی 4-جلسه 31                                                تشخیصی 4-جلسه 33

      تشخیصی 4-جلسه15                                              تشخیصی4-جلسه 17                                                  تشخیصی4جلسه 19

      تشخیصی4جلسه 21                                               تشخیصی4جلسه 23                                                    تشخیصی4جلسه27

      تشخیصی 4-جلسه11                                              تشخیصی 4-جلسه13                                                      

                                  

   

     تشخیصی 5

    تشخیصی 5-جلسه 10                                    تشخیصی 5-جلسه 11                                     تشخیصی5-جلسه 12

    تشخیصی5-جلسه 13                                     تشخیصی5-جلسه 14                                      تشخیصی5-جلسه 15

 

 

      کمپلکس پالپ

    تشخیصی 5-جلسه 10                                  تشخیصی 5-جلسه 11                                      تشخیصی5-جلسه 12

    تشخیصی5-جلسه 13                                   تشخیصی5-جلسه 14                                       تشخیصی5-جلسه 15

 

   

     مواد

      طرح درس کلی مبانی مواد دندانی                                           طرح درس ابزار دندانپزشکی                                             طرح درس آمار و روش تحقیق

      طرح درس تجهیزات دندانپزشکی                                             طرح درس فارماکولوژی                                                   طرح درس مطالعات اجزا

 

  

     سلامت دهان

     طرح درس سلامت دهان3 عملی                                      طرح درس سلامت دهان 2 نظری                                        طرح درس سلامت دهان 2 عملی

      طرح درس سلامت دهان 1 نظری                                    طرح درس سلامت دهان 1 عملی                                        طرح درس حاکمیت بالینی 

      طرح درس نظری سلامت دهان و جامعه

 

 

     دندانپزشکی کودکان

     طرح دوره کودکان عملی 1                                                   طرح دوره کودکان عملی 2                                                  طرح دوره کودکان عملی 3

     طرح دوره کودکان نظری 1                                                   طرح دوره کودکان نظری 2

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب